Kummi


EtäKärpät haluaa ylläpitää suoria suhteita myös pelaajiin. EtäKärppien kummi nimitys on kunnia-asia, jonka toivomme tuovan paljon iloa myös pelaajalle. Se on kunniatehtävä, joka rakentuu kunkin kummin omien toiveiden mukaisesti. EtäKärppien jäsenistö on ylpeä kannustamastaan joukkueesta ja haluaa myös näin kunnioittaa pohjoisen poikia.

Kummipelaajaksi nimetään yksi pelaaja yhdeksi kaudeksi kerrallaan – kunnia on ikuinen.

Kummipelaajalla on oiva tilaisuus olla vuoro-vaikutuksessa aktiivisen Etelä-Suomessa toimivan faniryhmän kanssa ja kertoa kuulumisistaan yhdistyksen jäsenille. Kummipelaajan avulla vuorovaikutus joukkueen ja EtäKärppien jäsenten välillä syvenee ja monipuolistuu. Kummipelaajan kautta voimme välittää terveisiämme joukkueelle. Hänen kauttaan joukkue voi kertoa kuulumisistaan, tunnelmistaan ja mahdollisista toiveistaan fanien suuntaan. Jäsenistöllämme on myös mahdollisuus tavata kummipelaajaa kauden aikana pelien jälkeen järjestetyissä tapaamisissa ja mahdollisesti joissain muissakin yhteyksissä. Tästä sovitaan kummin ja joukkueen kanssa aina erikseen.

Kummipelaajan nimeäminen aloitettiin osana yhdistyksen 5-vuotisjuhlallisuuksia kaudella 2009–2010.

Kummipelaaja on yhdistyksen jäsenten yhdessä valitsema (äänestys) Oulun Kärppien pelaaja. Kummi valitaan aina kauden alkupuolella Kärppien toiveiden mukaisesti pohjoisen pojista, eli pelaajista, joiden juuret ovat pohjoisessa.

Kummipelaajan tunnistaa peliasuun laitettavasta kummipelaajan merkistä.

Kummipelaajina ovat toimineet: