Hallituksen toimenkuvat


Luottamushenkilöiden toimenkuvat ja tehtävät.

Puheenjohtaja

 •  Vastaa hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta.
 •  Johtaa hallituksen kokouksia.
 •  Kutsuu hallituksen kokoukset koolle viimeistään viikkoa aiemmin.
 •  Huolehtii siitä, että hallitus toimii sovittujen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti.
 •  Vastaa yhdistyksen kokousten järjestelyistä.
 •  Avaa hallitusfoorumille kutakin kokousta varten ketjun.
 •  Kutsuu jäsenet seuraavaan hallituksen kokoukseen ajan ja paikan varmistuttua.
 •  Jakaa tehtävät ja seuraa niiden etenemistä.
 •  Huolehtii siitä, että kaikki toimii; ei tee, vaan delegoi.
 •  Vastaa oman kautensa toimintakertomuksen tekemisestä.

Varapuheenjohtaja

 •  Toimii puheenjohtajana tämän ollessa estynyt.

Sihteeri

 •  Vastaa yhdistyksen hallintoon liittyvän tiedon keräämisestä ja julkaisemisesta.
 •  Laatii esityslistat kokouksia varten google driveen.
 •  Tekee hallituksen pöytäkirjat viikon sisällä kokouksesta googledriveen esitarkistukseen.
 •  Tuo esitarkistetut pöytäkirjat liitteineen seuraavaan hallituksen kokoukseen allekirjoitettaviksi.
 •  Julkaisee pöytäkirjat soveltuvin osin jäsenistölle lopullisen tarkastuksen jälkeen.
 •  Huolehtii todo -listan päivityksestä hallitusfoorumilla.
 •  Huolehtii yhdistyksen kokousten järjestelyistä.
 •  Päivittää seuraavaan esityslistaan edellisestä kokouksesta tarvittavat asiat.
 •  Vastaa toimintasuunnitelman tekemisestä.

Taloudenhoitaja

 •  Vastaa yhdistyksen taloudesta.
 •  Hoitaa maksuliikenteen pankkitililtä ja käteiskassasta.
 •  Maksaa ottelutapahtumien ja muun toiminnan kulut laskuja tai kuitteja vastaan.
 •  Kerää tositteet maksuliikenteestä ja toimittaa ne kirjanpitäjälle
 •  Vastaa että yhdistyksen käytännöt noudattavat Suomen verolakeja
 •  Tekee kevätkokousta edeltävään hallituksen kokoukseen ajoissa ehdotuksen talousarvioksi
 •  Huolehtii tilinpäätöksen valmistumisen syyskokoukseen
 •  Huolehtii, että talousarvion ohjaamissa puitteissa pysytään
 •  Laskuttaa toimijoita tarpeen mukaan

Mediavastaava / tiedottaja

 •  Vastaa yhdistyksen sisäisestä tiedottamisesta (nettisivut, foorumi, Facebook ja Twitter)
 •  Vastaa Facebook-sivujen ylläpidosta ja moderoinnista
 •  Vastaa jäsentapahtumista tiedottamisesta.
 •  Vastaa junnutapahtumista tiedottamisesta jäsenistölle.

Sponsorivastaava(t)

 •  Vastaa sponsoreiden hankinnasta ja muista sponsoreihin liittyvistä asioista.
 •  Kartoittaa uusia sponsorimahdollisuuksia aktiivisesti ja vastaa uusiin sponsoriehdotuksiin.
 •  Neuvottelee sponsoreiden kanssa (tämän vuoden) yhteistyösopimukset ja tuo ne hallituksen hyväksyttäväksi.
 •  Pitää kauden aikana yhteyttä sponsoreihin. Huolehtii sponsorien sopimuksen mukaisesta näkyvyydestä.
 •  Vastaa sponsorien kanssa sovittujen muiden asioiden toteuttamisesta.
 •  Raportoi hallitukselle sovitulla tavalla sponsoreihin liittyvistä asioista.
 •  Vastaa kauden lopulla kiitoskirjeiden lähettämisestä sponsoreille ja muille yhdistyksen yhteistyötahoille.

Tapahtumavastaava(t)

 •  Vastaa tapahtumien järjestämisestä Huom! delegointi pakollista.
 •  Vastaa tapahtumista tiedottamisesta jäsenistölle (apuna sisäinen tiedotus)
 •  Varaa kauden alla liput runkosarjan otteluihin ja kirjaa varaukset (määrä ja yhteystiedot) googledocsiin.
 •  Playoff -vaiheessa liput varaa tapahtuman järjestäjä.
 •  Pyytää tarjoukset linja-autoyhtiöiltä ennen kauden alkua.
 •  Avaa hallitusosioon kullekin ottelulle oman puun tarvittaessa.
 •  Jakaa tapahtumien järjestämisvuorot aktiivien kesken.
 •  Ohjeistaa tapahtumien järjestäjät ja huolehtii, että he tekevät sovitut asiat (ajoissa.)
 •  Vastaa tapahtumien järjestäjien ja matkanjohtajien ohjeiden tekemisestä/päivittämisestä.
 •  Pitää hallituksen ajan tasalla tapahtumien valmisteluista.
 •  Toimittaa hallitukselle syys- ja kevätkaudelle suunnitelman ja budjetin kauden tapahtumista päätöksentekoa varten.
 •  Toimittaa hallitukselle tapahtumaa seuraavaan kokoukseen tapahtumavastaavan tekemän raportin tapahtuman kulusta.
 •  Vastaa tapahtumien maksuliikenteestä (ohjeet taloudenhoitajalta.)

Turvallisuusvastaava

 •  Vastaa turvallisuuteen ja kurinpitoon liittyvistä asioista.
 •  Toimii yhteistyössä tapahtumavastaavien kanssa.
 •  Pitää tarvittaessa yhteyttä SM-liigan turvallisuuspäällikköön.
 •  Kokoaa/päivittää listan eri hallien turvallisuuspäälliköiden yhteystiedoista.
 •  Soittaa ajoissa ennen peliä hallin turvallisuuspäällikölle ja sopii turvallisuuteen liittyvät asiat.
 •  Tekee ohjeet tapahtumien turvallisuudesta vastaaville.
 •  Huolehtii, että jokaisessa tapahtumassa on järjestäjän lisäksi turvallisuusvastaava (matkanjohtaja voi olla myös turvallisuusvastaava.)
 •  Kerää tapahtumien turvallisuusvastaavilta raportit turvallisuuden onnistumisesta ja kurinpitoon liittyneistä ongelmista.
 •  Hoitaa tarvittaessa tapahtumien jälkeen turvallisuuteen liittyvien asioiden jälkiselvittelyt.
 •  Toimittaa hallitukselle kurinpitoon liittyvät selonteot tarpeen mukaan.

ICT-vastaava

 •  Vastaa kaikkien teknisten apuvälineiden toiminnasta.
 •  Vastaa verkkosivujen toiminnasta.
 •  Vastaa @etakarpat.net sähköpostiosoitteista.
 •  Vastaa foorumin tekniikasta (admin).
 •  Vastaa www-sivujen ulkonäöstä.
 •  Vastaa ilmoittautumistietokannan toiminnasta.
 •  Laatii/päivittää tarvittavat ohjeistukset yllämainittujen välineiden käyttäjille.
 •  Toimii myös Foorumin päämoderaattorina
 •  Vastaa foorumin moderoinnista.
 •  Laatii foorumin moderointia koskevat säännöt hallituksen hyväksyttäväksi.
 •  Hankkii muut moderaattorit (esittelee hallituksen hyväksyttäväksi.)
 •  Valvoo moderointia.

Katsomokulttuurivastaava(t)

 •  Toimii jäsenistön linkkinä hallitukseen katsomokulttuuriin liittyvissä asioissa.
 •  Seuraa aktiivisesti EtäKärppien katsomokulttuurin kehitystä.
 •  Pyrkii aktivoimaan jäsenistöä katsomokulttuurin kehittämiseksi.
 •  Pyrkii luomaan otollista toimintaympäristöä jäsenistön aktivoimiseksi katsomokulttuurin saralla.
 •  Kerää jäsenistön ideat ja auttaa niiden toteuttamisessa.
 •  Kerää ja ideoi ehdotuksia katsomorekvisiitan hankkimiseksi ja tuo ehdotukset tarvittaessa hallituksen käsittelyyn.

Varastovastaava(t)

 •  Vastaa yhdistyksen omaisuuden hoidosta.
 •  Inventoi ja ylläpitää listaa yhdistyksen omaisuudesta.
 •  Pitää yllä seurantalistaa yhdistyksen omaisuuden sijainnista.
 •  Vastaa yhdistyksen omaisuuden mahdollisesta eteenpäin myymisestä.
 •  Ylläpitää listaa tavaran toimittajista/yhteistyötahoista ja neuvottelee toimitussopimukset heidän kanssaan.
 •  Tuo neuvottelemansa sopimusehdotukset hallituksen hyväksyttäväksi.

Jäsenrekisterin ylläpitäjä

 •  Vastaa jäsenrekisteristä.
 •  Huolehtii jäsenlistan ajantasaisuudesta.
 •  Huolehtii jäsenkorttien ja -kirjeiden lähettämisestä.
 •  Toimittaa hallitukselle jäsenmaksut maksamatta jättäneiden listan jäsenmaksujen karhuamista ja vuosittaista erottamista varten.
 •  Päivittää rekisteriselostetta tarvittaessa.

Graafikko

 •  Vastaa yhdistyksen graafisesta ilmeestä, johon kuuluu mm. logo/logot, käynti- ja jäsenkortit, kirjepohjat ja kiitoskortit
 •  Kangasmerkkien, T-paitojen yms. tuotteiden graafinen suunnittelu.

Aluevastaava(t)

 •  Vastaa EtäKärppien paikallisten (pääkaupunkiseudun ulkopuolisten) alajaostojen toiminnan koordinoinnista.
 •  Vastaa alueellisten jaostojen yhteyshenkilöiden yhteystietojen päivittämisestä.
 •  Opastaa ja ohjeistaa alueiden yhteyshenkilöitä.
 •  Toimittaa yhteyshenkilöille kuukauden välein jäsentiedot alueittain.
 •  On alueellisten aktiivien ja hallituksen välinen yhteyshenkilö.
 •  Toimittaa pyydettäessä hallituksen kokouksiin jäsenmäärät alueittain.