Rekisteriseloste

 

Tietosuojaseloste jäsenrekisteri
 
Yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste
 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §, Yhdistyslaki (503/1989) 11 §
 
Laatimispäivä 4.8.2010, päivitetty 10.08.2015
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Etelä-Suomen Kärppäfanit Ry (myös ”Etäkärpät”)
Armas Launiksenkatu 6 A 6
 
02650 ESPOO
 
puh: 0400 675 062
Y-tunnus: 1998059-8
 
2.Rekisteriasioita hoitava henkilö
 
Sampsa Turunen
sampsa ( at ) etakarpat.net
 
3. Rekisterin nimi
 
Etelä-Suomen Kärppäfanit ry:n jäsenrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Yhdistyksen jäsenluettelon pitäminen yhdistyslain (503/89) 11 § 1 momentin velvoittamana ja jäsenien yhteys- ja maksutietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten. Rekisterin tietoja käytetään jäsenille suunnattuun tiedotukseen.
 
5. Rekisterin tietosisältö
 
Yhdistyslain (503/89) 11 § 1 momentin vaatimat tiedot:
jäsenen nimi
kotipaikka
Muut tiedot:
jäsennumero
jäsenen postiosoite
puhelinnumero
syntymävuosi
sähköpostiosoite
yhdistykseen liittymispäivämäärä
tiedot yhdistykselle maksetuista maksuista
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Jäsenen itse antamat tiedot.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luvoutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteriasioita vastaava henkilö luovuttaa tietoja vain Etelä-Suomen Kärppäfanit ry:n hallituksen jäsenille. Etäkärpät voi kuitenkin luovuttaa jäsentietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Rekisteri on tallennettu ATK-laitteistoon, johon on pääsy vain rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä. Laitteisto on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 
9. Tarkastusoikeus
 
Etelä-Suomen Kärppäfanit ry:n jäsenellä on henkilötietolain 26 § perusteella tarkastusoikeus hänestä jäsenrekisteriin tallennettuihin tietoihin.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:
 
Etelä-Suomen Kärppäfanit Ry/ Janne Palo
Tarkastuspyyntö
Armas Launiksenkatu 6 A 6
 
02650 Espoo
 
tai sähköpostitse osoitteeseen hallitus@etakarpat.net.
 
Etelä-Suomen Kärppäfanit Ry vastaa kirjallisesti esittettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.
 
10. Tiedon päivittäminen
 
Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia jäsenluettelossa olevan virheellisen tiedon korjaamista.
 
11.Muut mahdolliset oikeudet
 
Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Tietojen säilytysaika määräytyy henkilötietolain 34 § mukaisesti.