EtäKärppien syyskokous su 20.12.2020

EtäKärppien sääntömääräinen syyskokous pidetään 20.12.2020. Kokous pidetään koronavirustilanteen takia etänä Google Meet -palvelussa. 
 
 
 
Aika: Sunnuntaina 20.12.2020 klo 17 alkaen
Paikka: Google meet -palvelu (linkki kokouskutsussa)
 
 
 
KUTSU on toimitettu tällä nettisivustolla, Facebookissa sekä sähköpostilla tai kirjeitse. Varmista, että tietosi ovat oikein jäsenrekisterissämme, jos olet viime aikoina muuttanut sähköpostiosoitettasi esimerkiksi työpaikan vaihdon myötä. 
Mikäli haluat asioita käsiteltäväksi kohtaan 8, niin ota yhteyttä hallitukseen.
 
ESITYSLISTA
 
1. Kokouksen avaus
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen säännöt, kohta 10. “Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.”
Yhdistyksen säännöt, kohta 9. “Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä,kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. 
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen henkilöjäsen voi halutessaan valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.”
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
Yhdistyksen tilikausi on 1.6. - 31.5.
 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa  käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Kokouksen päättäminen
 
 
Etelä-Suomen Kärppäfanit ry, hallitus
www.etakarpat.net
hallitus@etakarpat.net
 
Syyskokouskutsu
Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös
Vuosikertomus 2019 - 2020