EtäKärppien syyskokous ja Kärpät-TPS TV-peli la 17.11.2018


KUTSU ETELÄ-SUOMEN KÄRPPÄFANIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN
Aika: Lauantai 17.11.2018 klo 16:00 alkaen
Paikka: Ravintola O'Learys BAkers, Mannerheimintie 12, Helsinki

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus seurata Kärpät-TPS TV-peliä O'Learysissa!
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen säännöt, kohta 10. “Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.”
Yhdistyksen säännöt, kohta 9. “Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä,kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen henkilöjäsen voi halutessaan valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään kokouksessa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.”

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
Yhdistyksen tilikausi on 1.6. 31.5.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Kokouksen päättäminen