EtäKärppien syyskokous ja JYP-Kärpät TV-peli la 10.12.2016

KUTSU ETELÄ-SUOMEN KÄRPPÄFANIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Aika: Lauantai 10.12.2016 klo 16:00 alkaen
Paikka: Ravintola Sports Academy, Kaivokatu 8, Helsinki

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus seurata JYP- Kärpät TV-peliä Sportissa!

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen säännöt, kohta 10. “Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.”
Yhdistyksen säännöt, kohta 9. “Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä,kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen henkilöjäsen voi halutessaan valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään kokouksessa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.”

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
Yhdistyksen tilikausi on 1.6. 31.5.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Kokouksen päättäminen

EteläSuomen Kärppäfanit ry, hallitus