Hallituksen toimenkuvat

Luottamushenkilöiden toimenkuvat ja tehtävät.

Puheenjohtaja

 • Vastaa hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta.
 • Johtaa hallituksen kokouksia.
 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle viimeistään viikkoa aiemmin.
 • Huolehtii siitä, että hallitus toimii sovittujen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti.
 • Vastaa yhdistyksen kokousten järjestelyistä.
 • Avaa hallitusfoorumille kutakin kokousta varten ketjun.
 • Kutsuu jäsenet seuraavaan hallituksen kokoukseen ajan ja paikan varmistuttua.
 • Jakaa tehtävät ja seuraa niiden etenemistä.
 • Huolehtii siitä, että kaikki toimii; ei tee, vaan delegoi.
 • Vastaa oman kautensa toimintakertomuksen tekemisestä.

 

Varapuheenjohtaja

 • Toimii puheenjohtajana tämän ollessa estynyt.

 

Sihteeri

 • Vastaa yhdistyksen hallintoon liittyvän tiedon keräämisestä ja julkaisemisesta.
 • Laatii esityslistat kokouksia varten google driveen.
 • Tekee hallituksen pöytäkirjat viikon sisällä kokouksesta googledriveen esitarkistukseen.
 • Tuo esitarkistetut pöytäkirjat liitteineen seuraavaan hallituksen kokoukseen allekirjoitettaviksi.
 • Julkaisee pöytäkirjat soveltuvin osin jäsenistölle lopullisen tarkastuksen jälkeen.
 • Huolehtii todo -listan päivityksestä hallitusfoorumilla.
 • Huolehtii yhdistyksen kokousten järjestelyistä.
 • Päivittää seuraavaan esityslistaan edellisestä kokouksesta tarvittavat asiat.
 • Vastaa toimintasuunnitelman tekemisestä.

 

Taloudenhoitaja

 • Vastaa yhdistyksen taloudesta.
 • Hoitaa maksuliikenteen pankkitililtä ja käteiskassasta.
 • Maksaa ottelutapahtumien ja muun toiminnan kulut laskuja tai kuitteja vastaan.
 • Kerää tositteet maksuliikenteestä ja toimittaa ne kirjanpitäjälle
 • Vastaa että yhdistyksen käytännöt noudattavat Suomen verolakeja
 • Tekee kevätkokousta edeltävään hallituksen kokoukseen ajoissa ehdotuksen talousarvioksi
 • Huolehtii tilinpäätöksen valmistumisen syyskokoukseen
 • Huolehtii, että talousarvion ohjaamissa puitteissa pysytään
 • Laskuttaa toimijoita tarpeen mukaan

 

Mediavastaava / tiedottaja

 • Vastaa yhdistyksen sisäisestä tiedottamisesta (nettisivut, foorumi, Facebook ja Twitter)
 • Vastaa Facebook-sivujen ylläpidosta ja moderoinnista
 • Vastaa jäsentapahtumista tiedottamisesta.
 • Vastaa junnutapahtumista tiedottamisesta jäsenistölle.

 

Sponsorivastaava(t)

 • Vastaa sponsoreiden hankinnasta ja muista sponsoreihin liittyvistä asioista.
 • Kartoittaa uusia sponsorimahdollisuuksia aktiivisesti ja vastaa uusiin sponsoriehdotuksiin.
 • Neuvottelee sponsoreiden kanssa (tämän vuoden) yhteistyösopimukset ja tuo ne hallituksen hyväksyttäväksi.
 • Pitää kauden aikana yhteyttä sponsoreihin. Huolehtii sponsorien sopimuksen mukaisesta näkyvyydestä.
 • Vastaa sponsorien kanssa sovittujen muiden asioiden toteuttamisesta.
 • Raportoi hallitukselle sovitulla tavalla sponsoreihin liittyvistä asioista.
 • Vastaa kauden lopulla kiitoskirjeiden lähettämisestä sponsoreille ja muille yhdistyksen yhteistyötahoille.

 

Tapahtumavastaava(t)

 • Vastaa tapahtumien järjestämisestä Huom! delegointi pakollista.
 • Vastaa tapahtumista tiedottamisesta jäsenistölle (apuna sisäinen tiedotus)
 • Varaa kauden alla liput runkosarjan otteluihin ja kirjaa varaukset (määrä ja yhteystiedot) googledocsiin.
 • Playoff -vaiheessa liput varaa tapahtuman järjestäjä.
 • Pyytää tarjoukset linja-autoyhtiöiltä ennen kauden alkua.
 • Avaa hallitusosioon kullekin ottelulle oman puun tarvittaessa.
 • Jakaa tapahtumien järjestämisvuorot aktiivien kesken.
 • Ohjeistaa tapahtumien järjestäjät ja huolehtii, että he tekevät sovitut asiat (ajoissa.)
 • Vastaa tapahtumien järjestäjien ja matkanjohtajien ohjeiden tekemisestä/päivittämisestä.
 • Pitää hallituksen ajan tasalla tapahtumien valmisteluista.
 • Toimittaa hallitukselle syys- ja kevätkaudelle suunnitelman ja budjetin kauden tapahtumista päätöksentekoa varten.
 • Toimittaa hallitukselle tapahtumaa seuraavaan kokoukseen tapahtumavastaavan tekemän raportin tapahtuman kulusta.
 • Vastaa tapahtumien maksuliikenteestä (ohjeet taloudenhoitajalta.)

 

Turvallisuusvastaava

 • Vastaa turvallisuuteen ja kurinpitoon liittyvistä asioista.
 • Toimii yhteistyössä tapahtumavastaavien kanssa.
 • Pitää tarvittaessa yhteyttä SM-liigan turvallisuuspäällikköön.
 • Kokoaa/päivittää listan eri hallien turvallisuuspäälliköiden yhteystiedoista.
 • Soittaa ajoissa ennen peliä hallin turvallisuuspäällikölle ja sopii turvallisuuteen liittyvät asiat.
 • Tekee ohjeet tapahtumien turvallisuudesta vastaaville.
 • Huolehtii, että jokaisessa tapahtumassa on järjestäjän lisäksi turvallisuusvastaava (matkanjohtaja voi olla myös turvallisuusvastaava.)
 • Kerää tapahtumien turvallisuusvastaavilta raportit turvallisuuden onnistumisesta ja kurinpitoon liittyneistä ongelmista.
 • Hoitaa tarvittaessa tapahtumien jälkeen turvallisuuteen liittyvien asioiden jälkiselvittelyt.
 • Toimittaa hallitukselle kurinpitoon liittyvät selonteot tarpeen mukaan.

 

ICT-vastaava

 • Vastaa kaikkien teknisten apuvälineiden toiminnasta.
 • Vastaa verkkosivujen toiminnasta.
 • Vastaa @etakarpat.net sähköpostiosoitteista.
 • Vastaa foorumin tekniikasta (admin).
 • Vastaa www-sivujen ulkonäöstä.
 • Vastaa ilmoittautumistietokannan toiminnasta.
 • Laatii/päivittää tarvittavat ohjeistukset yllämainittujen välineiden käyttäjille.
 • Toimii myös Foorumin päämoderaattorina
 • Vastaa foorumin moderoinnista.
 • Laatii foorumin moderointia koskevat säännöt hallituksen hyväksyttäväksi.
 • Hankkii muut moderaattorit (esittelee hallituksen hyväksyttäväksi.)
 • Valvoo moderointia.

 

Katsomokulttuurivastaava(t)

 • Toimii jäsenistön linkkinä hallitukseen katsomokulttuuriin liittyvissä asioissa.
 • Seuraa aktiivisesti EtäKärppien katsomokulttuurin kehitystä.
 • Pyrkii aktivoimaan jäsenistöä katsomokulttuurin kehittämiseksi.
 • Pyrkii luomaan otollista toimintaympäristöä jäsenistön aktivoimiseksi katsomokulttuurin saralla.
 • Kerää jäsenistön ideat ja auttaa niiden toteuttamisessa.
 • Kerää ja ideoi ehdotuksia katsomorekvisiitan hankkimiseksi ja tuo ehdotukset tarvittaessa hallituksen käsittelyyn.

 

Varastovastaava(t)

 • Vastaa yhdistyksen omaisuuden hoidosta.
 • Inventoi ja ylläpitää listaa yhdistyksen omaisuudesta.
 • Pitää yllä seurantalistaa yhdistyksen omaisuuden sijainnista.
 • Vastaa yhdistyksen omaisuuden mahdollisesta eteenpäin myymisestä.
 • Ylläpitää listaa tavaran toimittajista/yhteistyötahoista ja neuvottelee toimitussopimukset heidän kanssaan.
 • Tuo neuvottelemansa sopimusehdotukset hallituksen hyväksyttäväksi.

 

Jäsenrekisterin ylläpitäjä

 • Vastaa jäsenrekisteristä.
 • Huolehtii jäsenlistan ajantasaisuudesta.
 • Huolehtii jäsenkorttien ja -kirjeiden lähettämisestä.
 • Toimittaa hallitukselle jäsenmaksut maksamatta jättäneiden listan jäsenmaksujen karhuamista ja vuosittaista erottamista varten.
 • Päivittää rekisteriselostetta tarvittaessa.

 

Graafikko

 • Vastaa yhdistyksen graafisesta ilmeestä, johon kuuluu mm. logo/logot, käynti- ja jäsenkortit, kirjepohjat ja kiitoskortit
 • Kangasmerkkien, T-paitojen yms. tuotteiden graafinen suunnittelu.

 

Aluevastaava(t)

 • Vastaa EtäKärppien paikallisten (pääkaupunkiseudun ulkopuolisten) alajaostojen toiminnan koordinoinnista.
 • Vastaa alueellisten jaostojen yhteyshenkilöiden yhteystietojen päivittämisestä.
 • Opastaa ja ohjeistaa alueiden yhteyshenkilöitä.
 • Toimittaa yhteyshenkilöille kuukauden välein jäsentiedot alueittain.
 • On alueellisten aktiivien ja hallituksen välinen yhteyshenkilö.
 • Toimittaa pyydettäessä hallituksen kokouksiin jäsenmäärät alueittain.