EtäKärppien kevätkokous su 30.5.21 klo 12:00

KUTSU
 
Etelä-Suomen Kärppäfanit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 30.5.2021 klo 12:00 alkaen Google Meet-etäpalaverissa (https://meet.google.com/sag-hobm-ido). Tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan, ja saattamaan tyngäksi jäänyt kausi 20-21 loppuun!
 
Ystävällisin terveisin, 
EtäKärpät hallitus

 
Kokouksen esityslista
 
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavalle toimintakaudelle (2021-2022)
- toimintasuunnitelma, 
- tulo- ja menoarvio, sekä 
- liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
6. Valitaan uusi hallitus; hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8) sekä 2 varajäsentä.
7. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
8. Yhdistyksen jäsenmäärä
9. Yhdistyksen tiedottaminen
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

 

Kokouskutsu

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2022

 

Tulo- ja menoarvio